• ...
  معرفی کنفرانس
اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران در تاریخ 5 و 6 آبان ماه سال 1395 با مشارکت فرهیختگان و اساتید برجسته داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. دوره های اول تا چهارم این کنفرانس به ترتیب در کرمان، اصفهان، سمنان و یاسوج با موفقیت برگزار شده است.
 گواهی نامه شرکت در کنفرانس
به شرکت کنندگان در کنفرانس و کارگاهها ی آموزشی گواهی نامه با تائید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، نظام فنی و اجرایی کشور و دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه خواهد شد.
1395/02/27 ادامه مطلب


  محورهای کنفرانس
  • صنعتی سازی سازه ها
  • تحلیل، طراحی و اجرای سیستم های نوین سازه ای و روشهای نوین بهسازی و مقاوم سازی سازه ها
  • مصالح نوین در مهندسی عمران
  • فناوری ها و مصالح نوین سازگار با محیط زیست وکاهش مصرف آب و انرژی
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:  31 خرداد 1395
اعلام نتایج پذیرش چکیده مقالات:  15 تیر 1395
آخرین مهلت ارسال مقالات به صورت کامل: 1 شهریور 95
اعلام نتایج داوری: 15 شهریور 95
ارسال مقالات نهایی: 3 مهر 95
اعلام نتایج پذیرش مقالات: 10 مهر 95
دبیرخانه کنفرانس

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - ساختمان شماره 1 - طبقه چهارم - قطب علمی مقاوم سازی و بهینه سازی ابنیه، ساختگاه ها و شریانهای حیاتی

تلفن: 66964375-021   و    64543053-021


سه شنبه 06 مهر ماه 1395

تا همایش ...

028
برگزار کنندگان
حامیان مالی
حامیان معنوی